Struka matematika, pronađeno natuknica: 1317

aritmetički niz

aritmetički niz (aritmetička progresija), niz članova (najčešće brojeva) a1, a2, a3 … an–1, an svrstanih ...

aritmetički red

aritmetički red, aritmetički niz kojemu su članovi povezani operacijom zbrajanja: a1 + a2 + … an–1 + an. ...

aritmetika

aritmetika (grč. ἀρıϑμητıϰὴ τέχνη: umijeće računanja), grana matematike koja se bavi proučavanjem brojeva, ...

aritmetizacija

aritmetizacija, metoda koja se primjenjuje u matematičkoj logici za zamjenu sudova izraženih nekim logičko-matematičkim ...

arkus

arkus (lat. arcus: lûk), u matematici, duljina lûka kružnice, kratica arc. (→  elementarne funkcije) ...

arkus funkcija

arkus funkcija (ciklometrijska funkcija, lučna funkcija), inverzna trigonometrijska funkcija suženja ...

asimptota

asimptota (grč. ἀσύμπτωτος: koji se ne sastaje), pravac kojemu se neka krivulja sve više približava ...

asocijacija

asocijacija (srednjovj. lat. associatio). 1. Udruga, društvo, savez; udruživanje, povezivanje. 2. ...

asocijativnost

asocijativnost (prema asocijacija), svojstvo neke binarne matematičke operacije da se rezultat ne mijenja ...

astroida

astroida (astro- + -id), ravninska algebarska krivulja šestog reda s četirima šiljcima koju opisuje ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|