Struka medicina, pronađeno natuknica: 3711

agramatizam

agramatizam (grč. ἀγράμματος: nepismen), općenito govorni poremećaj, tj. nesposobnost i sastavljanja ...

agranulocitoza

agranulocitoza (a1- + lat. granulum: sitno zrnce + -citoza), bolest u kojoj je smanjen broj granulocita ...

agravacija

agravacija (kasnolat. aggravatio: otežavanje), prikazivanje vlastitog stanja težim nego što ono jest ...

agresija

agresija (lat. aggressio: napad), u međunarodnome pravu, neizazvan napad na tuđu zemlju, osvajanje tuđeg ...

agripnija

agripnija (grč. ἀγρυπνία) →  nesanica ...

aha-doživljaj

aha-doživljaj, onomatopejski izraz što ga je uveo psiholog K. Bühler (uzvik »Aha!«) za nenadani uvid ...

ahalazija

ahalazija (a-1 + grč. χάλασις: popuštanje), poremećena motorika glatkih mišića u stijenci probavnih ...

ahilija

ahilija (a1- + grč. χυλός: sok), pomanjkanje probavnog soka. Želučana ahilija (achylia gastrica), prestanak ...

Ahilova tetiva

Ahilova tetiva (lat. tendo Achillis), završna tetiva velikoga troglavoga lisnog mišića na stražnjoj ...

ahondroplazija

ahondroplazija (a1- + grč. χόνδρος: hrskavica + πλάσıς: stvaranje), nasljedna bolest u ljudi i životinja ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|