Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 400

advekcija

advekcija (lat. advectio: dovođenje). 1. U meteorologiji, vodoravni prijenos svojstava zračne mase ...

aerobiologija

aerobiologija (aero- + biologija), grana biologije i interdisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem ...

aeroklimatologija

aeroklimatologija (aero- + klimatologija), grana klimatologije što se bavi istraživanjem klime onoga ...

aerologija

aerologija (aero- + -logija), dio meteorologije koji se bavi istraživanjem fizikalnih i kemijskih procesa ...

aeronomija

aeronomija (aero- + -nomija), grana meteorologije koja se bavi proučavanjem viših slojeva atmosfere, ...

aerosoli

aerosoli (aero- + sol), suspenzije čestica krutih tvari ili kapljica tekućine promjera manjeg od 1 μm ...

agrometeorologija

agrometeorologija (agro- + meteorologija), grana meteorologije koja proučava utjecaj meteoroloških čimbenika ...

Aitken John

Aitken [ẹi'tkin], John, škotski fizičar, meteorolog i oceanograf (Falkirk, 18. IX. 1839 – Falkirk, 14. XI. 1919). ...

Aitken Robert Grant

Aitken [ẹi'tkin], Robert Grant, američki astronom (Jackson, 31. XII. 1864 – Berkeley, 29. X. 1951). ...

Aitkenove jezgre

Aitkenove jezgre →  kondenzacijske jezgre ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|