Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 397

gradijent

gradijent (lat. gradiens: koji korača). 1. U matematici, (znak grad S ili ∇ S), vektor koji opisuje ...

gradijent tlaka

gradijent tlaka (barički gradijent) (znak ∇p), gradijent koji opisuje koliko se i u kojem smjeru mijenja ...

grmljavina

grmljavina →  grom ...

grom

grom, atmosferska zvučna pojava, oštar tresak koji prati bljesak munje (električnoga luka koji se oblikuje ...

Grubišić Vanda

Grubišić, Vanda, hrvatska meteorologinja (Slavonski Brod, 18. VI. 1964). Diplomirala (1987) na Prirodoslovno-matematičkome ...

Hadley George

Hadley [hæ'dli], George, engleski fizičar i meteorolog (London, 12. II. 1685 – Flitton, 28. VI. 1768). ...

Hadleyeva ćelija

Hadleyeva ćelija [hæ'dli~] (po Georgeu Hadleyu), zatvoreno kruženje zraka nad ekvatorskim i tropskim ...

halo

halo (lat. halo, akuzativ od halos < grč. ἅλως: gumno, okruglo mjesto). 1. Kružno ili sferno raspoređena ...

hamsin

hamsin (tur. < arap. ẖamsīn: pedeset), suh i vruć jugoistočni ili južni pustinjski vjetar koji puše ...

Hann Julius von

Hann [han], Julius von, austrijski meteorolog (Schloss Haus kraj Linza, 23. III. 1839 – Beč, 1. X. 1921). ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|