Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 397

Haračić Ambroz

Haračić, Ambroz, hrvatski botaničar i meteorolog (Mali Lošinj, 5. XII. 1855 – Mali Lošinj, 1. X. 1916). ...

hariken

hariken (engl. hurricane [hʌ'rikən], iz karipskoga) →  ciklon ...

harmatan

harmatan (iz afričkoga jezika fanti, ili iz jezika twi), vrlo suh i topao sjeveroistočni do istočni, ...

Heaviside Oliver

Heaviside [he'visaid], Oliver, britanski fizičar (London, 18. V. 1850 – Torquay, 3. II. 1925). U mladosti ...

heliograf

heliograf (helio- + -graf), općenito, uređaj za bilježenje Sunčeva zračenja. Tako se nazivaju uređaji ...

Helmholtz Hermann Ludwig Ferdinand von

Helmholtz [hε'lmhɔlc], Hermann Ludwig Ferdinand von, njemački prirodoslovac (Potsdam, 31. VIII. 1821 ...

Herman Dalmatin(ac)

Herman Dalmatin(ac) (Hermannus Dalmata, Sclavus, Secundus, De Carinthia), hrvatski filozof i znanstvenik ...

heterosfera

heterosfera (hetero- + -sfera) →  atmosfera ...

hidrometeori

hidrometeori (hidro- + meteori), tekuće ili čvrste čestice vode nastale kondenzacijom ili depozicijom ...

hidrometeorologija

hidrometeorologija (hidro- + meteorologija), grana geofizike koja se bavi vodom u atmosferi, odn. procesima ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|