Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 397

higrograf

higrograf (higro- + -graf), instrument koji neposredno mjeri relativnu vlažnost zraka i promjene bilježi ...

higrometar

higrometar (higro + metar), instrument za mjerenje apsolutne ili relativne vlažnosti (tj. udjela vode) ...

higrometrija

higrometrija (higro- + -metrija), mjerenje apsolutne ili relativne vlažnosti (tj. udjela vodene pare) ...

higrotermograf

higrotermograf (higro- + termograf), uređaj za automatsko i stalno bilježenje temperature i relativne ...

hipsometar

hipsometar (grč. ὕψος: visina + -metar). 1. U meteorologiji, instrument za određivanje nadmorske visine ili ...

hladna fronta

hladna fronta, atmosferska fronta koja se premješta tako da hladniji zrak prodire prema toplijem, potiskuje ...

homotermija

homotermija (homo- + -termija), ujednačenost, identičnost temperature; pojava kada u moru ne postoji ...

Hrvatski meteorološki časopis

Hrvatski meteorološki časopis, znanstveni časopis u izdanju Hrvatskoga meteorološkoga društva, u kojem ...

Hrvatsko meteorološko društvo

Hrvatsko meteorološko društvo, strukovna udruga utemeljena u Zagrebu 1965. radi unaprjeđenja i popularizacije ...

Humboldt Alexander von

Humboldt [hu'mbɔlt], Alexander von, njemački prirodoslovac i geograf (Berlin, 14. IX. 1769 – Berlin, ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|