Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 397

izolinija

izolinija (izo- + linija), crta na grafičkom prikazu ili geografskoj karti koja spaja točke jednakih ...

izonefe

izonefe (izo- + grč. νέφος: oblak), izolinije koje na karti spajaju mjesta s jednakom količinom naoblake. ...

izoterme

izoterme (izo- + -term), izolinije koje na grafičkim prikazima spajaju mjesta jednake temperature. 1. ...

izovele

izovele (izo- + lat. velox: brz), izolinije koje na karti spajaju mjesta jednake brzine vjetra. U meteorologiji ...

jugo

jugo, karakterističan vjetar na Jadranu jugoistočnoga do južnoga smjera, koji puše uglavnom ravnomjerno ...

Junge Christian

Junge [ju'ŋə], Christian, njemački meteorolog i geofizičar (Ehmshorst, Holstein, 2. VII. 1912 – Überlingen, ...

Jurčec Vesna

Jurčec, Vesna, hrvatska meteorologinja (Slavonski Brod, 2. VI. 1927 – Zagreb, 14. VI. 2018). Diplomirala ...

kaplja hladnoga zraka

kaplja hladnoga zraka, područje razmjerno debeloga sloja hladnoga zraka kružna ili eliptična oblika, ...

katabatički vjetar

katabatički vjetar (grč. ϰαταβατιϰός: koji omogućava silazak) (silazni vjetar), vjetar koji puše niz ...

khamzin

khamzin (tur. hamsin < arap. ẖamsīn: pedeset), vjetar →  hamsin ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|