Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 397

Kirigin Božidar

Kirigin, Božidar, hrvatski meteorolog i klimatolog (Zagreb, 4. XII. 1921 – Zwickau, Njemačka, 22. VIII. 1977). ...

kisela kiša

kisela kiša, svaka oborina koja ima višu kiselost (nižu vrijednost pH) od one očekivane iz prirodnih ...

kiša

kiša, tekuća oborina u obliku kapljica promjera većeg od 0,5 mm. Oborina kapljica manjih od 0,5 mm u ...

kišnica

kišnica, voda koja potječe od kiše ili drugih vrsta oborina. Količina kišnice izražava se u mm: 1 mm ...

kišomjer

kišomjer (pluviometar ili ombrometar), sprava za mjerenje količine oborina. Sastoji se od vanjske cilindrične ...

klima

klima (kasnolat. clima < grč. ϰλίμα: nagib; strana svijeta), podneblje; prosječno stanje atmosfere, ...

klimatologija

klimatologija (klima + -logija), znanost o klimi, grana meteorologije, odnosno geofizike koja na temelju ...

kondenzacija

kondenzacija (kasnolat. condensatio). 1. Zgušnjavanje; zbijanje. 2. U kemiji, reakcija kojom se dvije ...

kondenzacijske jezgre

kondenzacijske jezgre, sićušne čestice različita podrijetla na kojima se u atmosferi kondenzira vodena ...

konvekcija

konvekcija (kasnolat. convectio: prijenos). 1. U fizici, prijenos topline strujanjem fluida. Prirodna ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|