Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 397

rafal

rafal (franc. rafale). 1. Niz metaka što se ispaljuje iz poluautomatskog ili automatskog oružja jednim ...

relativna vlažnost

relativna vlažnost (znak φ), fizikalna veličina za iskazivanje udjela vodene pare u zraku (ili općenito ...

retrogradno gibanje

retrogradno gibanje, kružno ili rotacijsko gibanje tijela u smjeru suprotnom od gibanja ostalih tijela ...

Richardson Lewis Fry

Richardson [ri'čədsən], Lewis Fry, engleski matematičar, meteorolog i fiziolog (Newcastle upon Tyne, ...

rosa

rosa, oborina u obliku vodenih kapljica koje na ohlađenu tlu i predmetima blizu tla nastaju kondenzacijom ...

rosište

rosište, temperatura pri kojoj zrak, uz nepromijenjeni tlak i nepromijenjenu količinu vodene pare, postaje ...

Rossby Carl-Gustaf Arvid

Rossby [rɔ'sby], Carl-Gustaf Arvid, švedsko-američki meteorolog (Stockholm, 28. XII. 1898 – Stockholm, ...

rosulja (meteorologija)

rosulja, oborina koja se sastoji od mnogobrojnih, vrlo sitnih kapljica vode, promjera manjeg od 0,5 mm, ...

ruža vjetrova

ruža vjetrova. 1. Grafički prikaz režima vjetra na nekome mjestu. Na zvjezdastom dijagramu, podijeljenom ...

samum

samum (arap. samūm), suh, vruć pustinjski vjetar koji nosi prašinu i pijesak na širokim prostranstvima ...

|<  < (31)  32  33  34  35  36  37  38  39  40