Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 379

silazni vjetar

silazni vjetar →  katabatički vjetar ...

sinoptička karta

sinoptička karta, zemljopisna karta na kojoj su prikazani meteorološki podatci nekoga velikog područja ...

sinoptička meteorologija

sinoptička meteorologija, grana meteorologije koja se bavi analizom i prognozom vremena na temelju prizemnih ...

sjeverac

sjeverac, hladan sjeverni vjetar koji puše u unutrašnjosti Hrvatske. U priobalju →  bura i →  tramontana. ...

smog

smog (engl., od smoke: dim + fog: magla), onečišćenje zraka, ponajviše u gusto naseljenim područjima ...

smorac

smorac → zmorac ...

snijeg

snijeg, kruta oborina koja nastaje iz vodene pare pri temperaturama zraka oko 0 °C; pada iz →  oblaka ...

sodar

sodar (akronim od engleski Sound Detection and Ranging: zvukovno zamjećivanje i klasifikacija), uređaj ...

solarimetar

solarimetar (lat. solaris: sunčani + -metar) →  piranometar ...

solarna konstanta

solarna konstanta, količina energije primljena sa Sunca na gornjoj granici Zemljine atmosfere u jedinici ...

|<  < (31)  32  33  34  35  36  37  38