Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 396

Sijerković Milan

Sijerković, Milan, hrvatski meteorolog (Baošić, Boka kotorska, 5. XI. 1935 – Zagreb, 8. XII. 2018). ...

silazni vjetar

silazni vjetar →  katabatički vjetar ...

sinoptička karta

sinoptička karta (prema grč. συνοπτιϰός: koji ima sveobuhvatan pogled), zemljopisna karta na kojoj su ...

sinoptička meteorologija

sinoptička meteorologija (prema grč. συνοπτιϰός: koji ima sveobuhvatan pogled), grana meteorologije ...

sjeverac

sjeverac, hladan sjeverni vjetar koji puše u unutrašnjosti Hrvatske. U priobalju bura i tramontana. ...

smog

smog (engl., od smoke: dim + fog: magla), prirodna magla jako onečišćena industrijskim produktima izgaranja, ...

smorac

smorac → zmorac ...

snijeg

snijeg, kruta oborina koja nastaje u oblacima iz vodene pare nakupljene na jezgrama kristalizacije pri ...

sodar

sodar (akronim od engleski Sound Detection and Ranging: zvukovno zamjećivanje i klasifikacija), uređaj ...

solarimetar

solarimetar (lat. solaris: sunčani + -metar) →  piranometar ...

|<  <  31 (32)  33  34  35  36  37  38  39  40