Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 393

sonda

sonda (franc. sonde: visak; dubinomjer < staronord. sund: tjesnac). 1. U tehnici, sprava za mjerenje ...

sparina

sparina (omara, omorina, zapara), vrijeme s visokim temperaturama i velikom relativnom vlažnošću zraka. ...

stacionarna fronta

stacionarna fronta (prema kasnolat. stationarius: čvrst, nepomičan), u meteorologiji, atmosferska fronta ...

standardna atmosfera

standardna atmosfera (ISA) (akronim od engl. I[nternational] S[tandard] A[tmosphere]: međunarodna standardna ...

statoskop

statoskop (stato-, od grč. στατός: koji stoji + -skop), osjetljiv instrument za pokazivanje ili bilježenje ...

Stožir Ivan

Stožir, Ivan, hrvatski meteorolog slovenskoga podrijetla (Rožna Dolina, 12. IV. 1834 – Zagreb, 12. II. 1908). ...

stratokumulus

stratokumulus (stratus + kumulus), međunarodna kratica Sc, niski, slojeviti, najčešće kišonosni oblak ...

stratopauza

stratopauza (strato[sfera] + pauza), granični atmosferski sloj između stratosfere i mezosfere na visini ...

stratosfera

stratosfera (lat. stratum: pokrivač + -sfera), dinamički stabilan sloj atmosfere između tropopauze (visina ...

stratus

stratus (od lat. stratus: prostrt), međunarodna kratica St, jednolični, sivi, slojeviti oblak niske ...

|<  <  31  32 (33)  34  35  36  37  38  39  40