Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 398

solarimetar

solarimetar (lat. solaris: sunčani + -metar) →  piranometar ...

solarna konstanta

solarna konstanta, količina energije primljena sa Sunca na gornjoj granici Zemljine atmosfere u jedinici ...

solika

solika, oborina slična snijegu u obliku okruglih, čunjastih ili nepravilnih bijelih neprozirnih ledenih ...

sonda

sonda (franc. sonde: visak; dubinomjer < staronord. sund: tjesnac). 1. U tehnici, sprava za mjerenje ...

sparina

sparina (omara, omorina, zapara), vrijeme s visokim temperaturama i velikom relativnom vlažnošću zraka. ...

stacionarna fronta

stacionarna fronta (prema kasnolat. stationarius: čvrst, nepomičan), u meteorologiji, atmosferska fronta ...

standardna atmosfera

standardna atmosfera (ISA) (akronim od engl. I[nternational] S[tandard] A[tmosphere]: međunarodna standardna ...

stanje mora

stanje mora, sažeti opis morske površine, tj. srednja razlika između visine brjegova i dolina trećine ...

statoskop

statoskop (stato-, od grč. στατός: koji stoji + -skop), osjetljiv instrument za pokazivanje ili bilježenje ...

Stožir Ivan

Stožir, Ivan, hrvatski meteorolog slovenskoga podrijetla (Rožna Dolina, 12. IV. 1834 – Zagreb, 12. II. 1908). ...

|<  <  31  32 (33)  34  35  36  37  38  39  40