Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 393

tramontana

tramontana (lat.), hladan, suh vjetar koji se spušta s planina sjevernoga Sredozemlja i jadranskoga ...

tromba

tromba (tal. tromba: truba; sisaljka) →  pijavica ...

tropopauza

tropopauza (grč. τρόπος: smjer + pauza), granični nekontinuirani sloj atmosfere između troposfere i ...

troposfera

troposfera (grč. τρόπος: smjer + -sfera), najniži sloj atmosfere, koji u umjerenim geografskim širinama ...

tuča

tuča (grad), kruta oborina u obliku pojedinačnih ili slijepljenih grumena leda promjera obično između ...

uragan

uragan (tal. uragano < španj. huracán, iz araukanskoga) →  ciklon ...

vardarac

vardarac, hladan vjetar pretežito sjevernog do sjeverozapadnoga smjera koji puše osobito zimi dolinom ...

vidljivost

vidljivost, najveća udaljenost na kojoj se danju na obzoru na svijetloj pozadini neba golim okom dobro ...

vijavica

vijavica, snažnim i vrtložnim vjetrom podignuto mnoštvo čestica s tla (npr. pijeska, prašine, snijega), ...

Visković Frano

Visković, Frano, hrvatski pomorac i meteorolog (Perast, 8. X. 1836 – Trst, 16. III. 1905). Pomorske ...

|<  <  31  32  33  34  35  36 (37)  38  39  40