Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 398

vardarac

vardarac, hladan vjetar pretežito sjevernog do sjeverozapadnoga smjera koji puše osobito zimi dolinom ...

vidljivost

vidljivost, najveća udaljenost na kojoj se danju na obzoru na svijetloj pozadini neba golim okom dobro ...

vijavica

vijavica, snažnim i vrtložnim vjetrom podignuto mnoštvo čestica s tla (npr. pijeska, prašine, snijega), ...

Visković Frano

Visković, Frano, hrvatski pomorac i meteorolog (Perast, 8. X. 1836 – Trst, 16. III. 1905). Pomorske ...

vjetar

vjetar, pretežno vodoravno strujanje zraka, određeno smjerom (stranom svijeta odakle vjetar puše) i ...

vjetreni presječnik

vjetreni presječnik, uređaj za određivanje brzine i smjera vjetra s pomoću radara ili sodara. Integracijom ...

vjetrolovka

vjetrolovka, naprava koja pokazuje smjer i brzinu vjetra (anemoskop) načinjena od tkanine u obliku cijevi ...

vjetromjer

vjetromjer →  anemometar ...

vjetrovnica

vjetrovnica, crtež u obliku koncentričnih kružnica, koje su podijeljene na 8, 16, 32 ili 36 jednako ...

vjetrulja

vjetrulja. 1. U meteorologiji, sprava za određivanje smjera vjetra, vjetrokaz. Sastoji se od horizontalne ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37 (38)  39  40