Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 393

vjetar

vjetar, pretežno vodoravno strujanje zraka, određeno smjerom (stranom svijeta odakle vjetar puše) i ...

vjetreni presječnik

vjetreni presječnik, uređaj za određivanje brzine i smjera vjetra s pomoću radara ili sodara. Integracijom ...

vjetromjer

vjetromjer →  anemometar ...

vjetrovnica

vjetrovnica, crtež u obliku koncentričnih kružnica, koje su podijeljene na 8, 16, 32 ili 36 jednako ...

vjetrulja

vjetrulja. 1. U meteorologiji, sprava za određivanje smjera vjetra, vjetrokaz. Sastoji se od horizontalne ...

vlaga

vlaga, vodena para sadržana u nekom sredstvu (npr. u zraku) ili voda sadržana u nekom sredstvu bez obzira ...

vodokaz

vodokaz, naprava za određivanje razine vodene površine u vodotocima, jezerima, akumulacijama i sl. Obično ...

vodomjer

vodomjer. 1. U strojarstvu, naprava za mjerenje količine vode koja je protekla kroz neku cijev. Ta ...

vodostaj

vodostaj, razina vode riječnoga toka ili jezera određena (u centimetrima) vodokaznom letvom ili limnigrafom ...

Voejkov Aleksandr Ivanovič

Voejkov [vaje'jkəf], Aleksandr Ivanovič, ruski klimatolog (Moskva, 20. V. 1842 – Petrograd, danas Sankt ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37 (38)  39  40