Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 400

atmosferski elektricitet

atmosferski elektricitet, električni naboji, električne struje i električna polja nastali ionizacijom ...

atmosferski poremećaj

atmosferski poremećaj, odstupanje od ravnotežnog stanja atmosfere (→  standardna atmosfera), npr. nastajanje ...

atmosferski valovi

atmosferski valovi, valna gibanja čestica zraka u atmosferi. Dijele se na longitudinalne, vertikalno-transverzalne ...

aureola

aureola ili aura (latinski aureola [corona]: zlatan [vijenac]) (također nimbus, gloria, svetokrug). 1. ...

aurora australis

aurora australis (lat.: južna zora) →  polarna svjetlost ...

aurora borealis

aurora borealis (lat.: sjeverna zora) →  polarna svjetlost ...

Azorska anticiklona

Azorska anticiklona →  akcijski centri ...

bablje ljeto

bablje ljeto. 1. U meteorologiji, podulje jesensko razdoblje (najčešće u drugoj polovici rujna i početkom ...

balon

balon (franc. ballon < tal. pallone: lopta, dijalektalno ballone), šuplja letjelica od lagana materijala, ...

barička stopa

barička stopa (prema grč. βάρος: težina), visinska razlika na kojoj tlak zraka u atmosferi pada za jedinicu. ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|