Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 400

Bučić Grgur

Bučić, Grgur, hrvatski prirodoslovac i arheolog amater (Hvar, 7. XI. 1829 – Hvar, 11. I. 1911). Kratkotrajno ...

bura

bura (grč. βορέας: sjevernjak), jak, suh i hladan, mahovit (naglo mijenja smjer i brzinu) i turbulentan ...

burin

burin (prema mlet. tal. borin, deminutiv od bora: bura) (kopnenjak), slab ljetni vjetar koji puše noću ...

Buys-Ballot Christophorus Henricus Didericus

Buys-Ballot [bis balo't], Christophorus Henricus Didericus, nizozemski meteorolog (Kloetinge, 10. X. 1817 ...

Celsius Anders

Celsius (šved. izgovor [sε'lsiʉs], udomaćeno [ce'lzius]), Anders, švedski fizičar i astronom (Uppsala, ...

Chapman Sydney

Chapman [čæ'pmən], Sydney, britanski geofizičar i matematičar (Eccles, 29. I. 1888 – Boulder, SAD, 16. VI. 1970). ...

chinook

chinook (amer. engl. [šənu'k]), topao i suh, većinom jugozapadni vjetar, koji puše na istočnim obroncima ...

ciklon

ciklon (engl. cyclone, prema grč. ϰύϰλος: krug). 1. Pojava sniženog tlaka zraka u području između 30° ...

ciklona

ciklona (engl. cyclone, prema grč. ϰύϰλος: krug), područje atmosfere u kojemu je tlak relativno snižen, ...

cirokumulus

cirokumulus (cirus + kumulus), međunarodna kratica Cc, visoki bijeli oblak koji čine sitni odvojeni ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|