Struka meteorologija, pronađeno natuknica: 400

divlji oganj

divlji oganj (lat. ignis fatuus), pojava koja katkad nastaje noću nad močvarnim vodama: palucanje blijedih ...

Dobsonova jedinica

Dobsonova jedinica [dɔ'bsən~] (DU, engl. Dobson-Unit), mjera za ukupnu količinu ozona u atmosferi. Ako ...

doljnjak

doljnjak (danji vjetar, danik), mjesni dolinski dnevni vjetar, koji nastaje Sunčevim zagrijavanjem planinskih ...

Dominis Markantun de

Dominis, Markantun de (Marko Antun, Marko Antonije), hrvatski teolog, znanstvenik i nadbiskup (Rab, ...

Doppler Christian Johann

Doppler [dɔ'pləɹ], Christian Johann, austrijski fizičar i matematičar (Salzburg, 29. XI. 1803 – Venecija, ...

drift

drift (engl.). 1. Poprečno zanošenje plovila zbog vjetra i morske struje. 2. Površinska morska struja ...

Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod, središnja ustanova u Hrvatskoj koja sustavno i u skladu sa smjernicama ...

duga

duga, česta optička pojava u atmosferi u obliku jednog ili više obojenih kružnih lukova, koja nastaje ...

dugovalno zračenje

dugovalno zračenje, dio infracrvenoga zračenja valne duljine veće od 3 μm. U meteorologiji se prema ...

efekt staklenika

efekt staklenika (staklenički učinak), zagrijavanje Zemljine površine i donjih slojeva atmosfere selektivnim ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|