Struka mineralogija, pronađeno natuknica: 396

ambligonit

ambligonit (grč. ἀμβλύς: tup + γωνίa: kut), triklinski mineral, (Li,Na)Al(PO4)(F,OH), kalotinski agregat, ...

ametist

ametist (grč. ἀμέϑυστος: koji štiti od pijanstva) →  kremen ...

amfiboli

amfiboli (grč. ἀμφίβολος: dvojak), grupa silikatnih minerala u kojima su SiO4 grupe vezane u dvostruke ...

analcim

analcim (analcit) (grč. ἄναλϰıς: slab), tektosilikat zeolitske skupine, kubične simetrije i sastava ...

anatas

anatas (grč. ἀνάτασıς: napinjanje), tetragonski mineral, titanijev(IV) oksid, TiO2, obično u obliku ...

andaluzit

andaluzit, rompski mineral, jedna od triju modifikacija aluminijeva silikata, Al2SiO5, sastojak kontaktno ...

anglezit

anglezit, rompski mineral, olovni sulfat, PbSO4, jaka sjaja, bjelkastožute do smeđe boje. Najčešće nastaje ...

anhidrit

anhidrit (grč. ἄνυδρος: bez vode, suh), rompski mineral, bezvodni kalcijev sulfat, CaSO4, bijele do ...

ankerit

ankerit, heksagonski mineral, Ca(Fe,Mg,Mn) (CO3)2, finozrnat do grubozrnat agregat, rjeđe građen od ...

anortit

anortit (an1- + grč. ὀρϑός: ravan) →  plagioklasi ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|