Struka mineralogija, pronađeno natuknica: 396

brajthauptit

brajthauptit, heksagonski mineral, NiSb. Dolazi u kompaktnim agregatima ili disperzno raspoređen. Svijetlo ...

braunit

braunit, crnosmeđi tetragonski manganski mineral (3Mn2O3·MnSiO4), važan za dobivanje mangana. Najveća ...

Bravais Auguste

Bravais [bʀavε'], Auguste, francuski fizičar i mineralog (Annonay, 23. VIII. 1811 – Le Chesnay, 30. III. 1863). ...

brazilijanit

brazilijanit, monoklinski mineral sastava NaAl3(PO4)2(OH)4, srodan ambligonitu; prizmatski do izduženi ...

breča

breča (tal. breccia) →  sedimenti ...

briljant

briljant (franc. brillant: sjajan; njem. brillant) →  dijamant ...

bromirit

bromirit (bromargirit), srebrni bromid, AgBr; kubični mineral žute do maslinastozelene boje, voštana ...

broncit

broncit (po bronci) →  pirokseni ...

brošantit

brošantit, monoklinski mineral sastava Cu4(SO4)(OH)6. Razvijen prizmatski do igličasto, često kao kora ...

brucit

brucit, romboedarski, bezbojan ili zelenkast mineral sedefasta sjaja, magnezijev hidroksid Mg(OH)2. ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|