Struka mineralogija, pronađeno natuknica: 396

brukit

brukit (engl. brookite, po engleskom mineralogu A. J. Brookeu), rompski, žutosmeđi do crni, sjajni mineral, ...

bulanžerit

bulanžerit, olovno-antimonov sulfid, Pb5Sb4S11, monoklinski mineral modrosive boje. Javlja se u vlaknastim ...

caklovice

caklovice, minerali u bubrežastim i grozdastim agregatima glatke i sjajne površine; npr. hematit i limonit. ...

celestin

celestin (njem. Zölestin < kasnolat. coelestinus: nebesko-plavetan), bezbojan ili modar rompski mineral, ...

celzijan

celzijan (prema A. Celsiusu) →  glinenci ...

ceruzit

ceruzit (lat. cerussa: bijela boja), bijeli rompski mineral dijamantna sjaja, olovni(II) karbonat, PbCO3. ...

cijanit

cijanit (prema cijan) →  disten ...

cimofan

cimofan (grč. ϰῦμα: val + -fan), zelena i žuta vrsta minerala krizoberila koji se u reflektiranom svjetlu ...

cinabarit

cinabarit ili rumenica (lat. cinnabari < grč. ϰıννάβαρı < arap. zinjafar), heksagonski mineral crvene ...

cinvaldit

cinvaldit (po selu Zinnwaldu na Rudnoj gori) →  tinjci ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|