Struka mineralogija, pronađeno natuknica: 396

cirkon

cirkon (njem. Zirkon, možda od arap. zargūn: jarko crven < perz.), cirkonijev silikat, ZrSiO4 tetragonski ...

citrin

citrin (njem. Zitrin, prema Zitrone: limun) →  kremen ...

Crnković Branko

Crnković, Branko, hrvatski petrolog (Zagreb, 31. V. 1929 – Zagreb, 15. III. 2002). Diplomirao i doktorirao ...

crveni arsenov blistavac

crveni arsenov blistavac →  realgar ...

čađavac

čađavac →  kremen ...

čilska salitra

čilska salitra, soda-niter, heksagonski mineral, natrijev nitrat, NaNO3. Pojavljuje se u kristalastim ...

ćilibar

ćilibar (tur. kehruba, kehlibar < perz. kehrubā) →  jantar ...

dendrahat

dendrahat (dendro- + ahat), bijeli ili sivi poluprozirni ahat u kojem se nalaze granate ili mahovinaste ...

dendriti

dendriti (grč. δένδρον: drvo). 1. Mahovinaste i granate tvorevine nekih minerala, osobito željeznog ...

dijalag

dijalag (prema grč. δıαλλαγή: promjena) →  pirokseni ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|