Struka metalurgija, pronađeno natuknica: 99

drozga

drozga →  troska ...

duralumin

duralumin (lat. durus: tvrd + alumin[ij]) (dural), toplinski obradiva aluminijska slitina, može sadržavati ...

elektrometalurgija

elektrometalurgija (elektro- + metalurgija), područje metalurgije koje obuhvaća dobivanje i rafinaciju ...

ferit

ferit (prema lat. ferrum: željezo). 1. Naziv za alfa-željezo, alotropsku modifikaciju željeza stabilnu ...

feroslitine

feroslitine (ferolegure), slitine željeza i jednog ili više drugih elemenata, uglavnom metala (ponajprije ...

glinica

glinica, aluminijev oksid, Al2O3, primarni proizvod preradbe boksita, sirovina od koje se elektrolizom ...

grotleni plin

grotleni plin →  visoka peć ...

Héroult Paul Louis Toussaint

Héroult [ẹʀu'], Paul Louis Toussaint, francuski metalurg (Thury-Harcourt, 10. IV. 1863 – kraj Antibesa, ...

hidrometalurgija

hidrometalurgija (hidro- + metalurgija), područje metalurgije koje obuhvaća dobivanje metala iz ruda ...

Hrvatsko metalurško društvo

Hrvatsko metalurško društvo, strukovna udruga utemeljena 1992. nakon prestanka djelovanja Saveza metalurških, ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10