Struka metalurgija, pronađeno natuknica: 99

indukcijska peć

indukcijska peć →  električna peć ...

ingot

ingot (engl.: šipka, blok) →  kokila ...

inoks-čelik

inoks-čelik (in-2 + oks[id]) →  nehrđajući čelik ...

invar

invar (prema invarijabilan), legirani čelik, slitina željeza i nikla (36%) s malim udjelom ugljika (0,2 ...

kalibar

kalibar (njem. Kaliber < franc. calibre < arap. qālib: kalup < grč. ϰαλοπόδıον: drvena nožica). 1. ...

kalup

kalup (tur. kalıp < arap. qālab i qālib < perz. kālib), oblik, obrazac; forma, model; predmet oko kojega ...

kaljenje

kaljenje, toplinska obradba čelika i željeznih lijevova kojom se na njihovoj površini ili u cijelom ...

kermeti

kermeti (kratica od ker[amika] i met[al]), složeni (kompozitni) tehnički materijali, sastoje se od keramičke ...

kokila

kokila (njem. Kokille < franc. coquille: školjka), metalni kalup za višekratnu upotrebu, najčešće od ...

konstantan (metalurgija)

konstantan (engl. constantan, od lat. constans, genitiv constantis: nepromjenjiv, postojan), slitina ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10