Struka metalurgija, pronađeno natuknica: 99

konvertor

konvertor (konverter) (engl. converter: pretvarač), mjenjač, pretvornik; u tehnici, sklop ili uređaj ...

laminat

laminat (prema lat. lamina: ploča). 1. Plošni slojeviti izradak, najčešće od slojeva različitih materijala, ...

ledeburit

ledeburit (po njemačkom metalurgu Adolfu Ledeburu; 1837–1906), miješana mikrostruktura slitine željeza ...

legirani čelik

legirani čelik, čelik s određenim udjelom jednog ili više elemenata, uglavnom teških metala, koji mu ...

legiranje

legiranje (prema njem. legieren < tal. legare < lat. ligare: vezati, spojiti), stvaranje slitine, ...

legura

legura (od tal. legatura: spajanje, vezanje < kasnolat. ligatura) →  slitina ...

likvacija

likvacija (kasnolat. liquatio: topljenje) →  rafinacija ...

lim

lim (vjerojatno prema tal. lamina: metalna pločica), metalni poluproizvod razmjerno male debljine u ...

Logomerac Vladimir

Logomerac, Vladimir, hrvatski kemičar i metalurg (Pribić, 12. XI. 1914 – Sisak, 29. V. 1980). Diplomirao ...

lučna peć

lučna peć →  električna peć ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10