Struka metalurgija, pronađeno natuknica: 99

pirometalurgija

pirometalurgija (piro- + metalurgija), dio procesne metalurgije (uz hidrometalurgiju i elektrometalurgiju), ...

Pirš Jože

Pirš, Jože, slovenski i hrvatski metalurg (Trbovlje, Slovenija, 22. X. 1925 – Rijeka, 25. X. 1999). ...

popuštanje

popuštanje (napuštanje), ponovno zagrijavanje kaljenih predmeta od čelika ili željeznoga lijeva na srednjim ...

prokrom

prokrom (pro-1 + krom), vrsta nehrđajućega čelika. ...

rafinacija

rafinacija (njem. Raffination, prema raffinieren < franc. raffiner: pročistiti), pročišćavanje sirovina ...

rekristalizacija

rekristalizacija (re- + kristalizacija). 1. U mineralogiji, stvaranje kristaliziranih mineralnih zrna ...

Siemens-Martinova peć

Siemens-Martinova peć [zi:'məns maʀt63338'~], plamena peć za proizvodnju čelika od tekućega ili čvrstoga ...

silumin

silumin (si[licij] + [a]lumin[ij]), aluminijska slitina koja sadrži 11 do 13,5% silicija, uz manje dodatke ...

sinteriranje

sinteriranje (njem. Sintern, od srednjovisokonjemačkoga Sinter, Sinder: žeravica, troska), okrupnjavanje ...

sinterska metalurgija

sinterska metalurgija →  metalurgija praha ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10