Struka metalurgija, pronađeno natuknica: 99

sirovo željezo

sirovo željezo, slitina željeza s ugljikom, u kojoj je udjel ugljika veći od 2%, obično od 3,5 do 4,5%, ...

slitina

slitina (legura), tvar metalnih svojstava koja se sastoji od osnovnoga metala, kojega u slitini ima ...

staniol

staniol (njem. Stanniol < tal. stagnolo: listić kositra, prema stagno: kositar < lat. stagnum: mješavina ...

šljaka

šljaka (njem. Schlacke) →  troska ...

termit

termit (prema grč. ϑέρμη: toplina), smjesa aluminijskoga praha i željeznoga(III) oksida, Fe2O3; kada ...

Thomas Sidney Gilchrist

Thomas [tɔ'məs], Sidney Gilchrist, engleski inženjer i izumitelj (Canonbury, danas dio Londona, 16. IV. 1850 ...

Thomasov postupak

Thomasov postupak [tɔ'məs~] →  thomas, sidney gilchrist ...

troska

troska (drozga, šljaka), silikatna talina koja nastaje pri taljenju ruda. U zasip talioničke peći dodaju ...

tvrdi metali

tvrdi metali, tehnički materijali koji se odlikuju velikom tvrdoćom, osobito na visokim temperaturama, ...

valjanje

valjanje, najčešći postupak plastične preradbe metala i slitina. Uložak (valjani komad) oblikuje se ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10