Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

ekvivalentna doza

ekvivalentna doza (znak H), dozimetrijska veličina koja opisuje biološki učinak određenog ionizirajućega ...

elektromagnetski sustav jedinica

elektromagnetski sustav jedinica →  gaussov sustav jedinica ...

elektronvolt

elektronvolt (elektron + volt) (znak eV), iznimno dopuštena mjerna jedinica energije izvan sustava SI, ...

energija

energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak). 1. Djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost. 2. ...

eötvös

eötvös [œ'tvœš] →  etveš ...

erg (metrologija)

erg (prema grč. ἔργον: djelo, čin, rad) (znak erg), zastarjela mjerna jedinica energije i rada u CGS-sustavu, ...

ersted

ersted (međunarodni naziv oersted, po Hansu Christianu Ørstedu) (znak Oe), zastarjela mjerna jedinica ...

etalon

etalon (franc. étalon < franački stallo) →  pramjera ...

etveš

etveš (po Lorándu Eötvösu) (eötvös [œ'tvœš]; znak E), stara, nenormirana mjerna jedinica horizontalne ...

eV

eV, znak za mjernu jedinicu elektronvolt. ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|