Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

exa-

exa- →  eksa- ...

F (više značenja)

F. 1. Deseto slovo hrvatske abecede, a šesto latinske, za tjesnačnik /f/. Starosemitskoga podrijetla; ...

farad

farad (po Michaelu Faradayu) (znak F), mjerna jedinica električnoga kapaciteta, izvedena mjerna jedinica ...

farenhajt

farenhajt, razgovorno Fahrenheitov stupanj →  fahrenheit, daniel gabriel ...

feet

feet [fi:t] (engl.), množinski oblik angloameričke mjerne jedinice fut. ...

femto-

femto- (prema šved. femton: petnaest) (znak f), predmetak za tvorbu naziva decimalnog nižekratnika mjernih ...

fizikalne veličine

fizikalne veličine →  veličina ...

fon

fon (prema grč. φωνή: glas) (znak ph), brojčana jedinica razine glasnoće, određena logaritmom omjera ...

fot

fot (prema grč. φῶς, genitiv φωτός: svjetlost) (znak ph), zastarjela mjerna jedinica osvjetljenja (iluminancije), ...

frakl

frakl (bavarski njem. Frackele: čaša) (umanjenica fraklić), stara mjerna jedinica obujma, većinom se ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|