Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

Jy

Jy, znak za nenormiranu mjernu jedinicu janski. ...

K

K. 1. Petnaesto slovo hrvatske abecede a deseto latinske, za glas /k/, silabičkoga imena ka. U glagoljici ...

kalorija

kalorija (prema lat. calor: toplina) (znak cal), zastarjela mjerna jedinica topline, vrijednosti 4,186 8 J. ...

kandela

kandela (lat. candela: svijeća) (znak cd), mjerna jedinica svjetlosne jakosti, osnovna jedinica SI. ...

kantar (metrologija)

kantar (tur. < arap. qinṭār < kasnolat. centenarius, prema centum: sto). 1. Hrvatski naziv za rimsku ...

karat

karat (tal. carato < arap. qīrāṭ: 1/24 dinara < grč. ϰεράτıον: rogač). 1. Mjerna jedinica mase dijamanata, ...

katal

katal (znak: kat), mjerna jedinica katalitičke aktivnosti, izvedena jedinica Međunarodnoga sustava jedinica. ...

kelvin

kelvin (po lordu Kelvinu) (znak K), mjerna jedinica termodinamičke temperature, osnovna jedinica SI. ...

kg

kg, znak za mjernu jedinicu kilogram. ...

kilo-

kilo- (od grč. χίλıοı: tisuća). 1. Predmetak za tvorbu naziva višekratnika decimalnih mjernih jedinica ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|