Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

Jy

Jy, znak za nenormiranu mjernu jedinicu janski. ...

K

K. 1. Petnaesto slovo hrvatske abecede a deseto latinske, za glas /k/, silabičkoga imena ka. U glagoljici ...

kalorija

kalorija (prema lat. calor: toplina) (znak cal), zastarjela mjerna jedinica topline, vrijednosti 4,186 8 J. ...

kandela

kandela (lat. candela: svijeća) (znak cd), mjerna jedinica svjetlosne jakosti, osnovna jedinica SI. ...

kantar (metrologija)

kantar (tur. < arap. qinṭār < kasnolat. centenarius, prema centum: sto). 1. Hrvatski naziv za rimsku ...

karat

karat (tal. carato < arap. qīrāṭ: 1/24 dinara < grč. ϰεράτıον: rogač). 1. Mjerna jedinica mase dijamanata, ...

kelvin

kelvin (po lordu Kelvinu) (znak K), mjerna jedinica termodinamičke temperature, osnovna jedinica SI. ...

kg

kg, znak za mjernu jedinicu kilogram. ...

kilo-

kilo- (od grč. χίλıοı: tisuća). 1. Predmetak za tvorbu naziva višekratnika decimalnih mjernih jedinica ...

kilogram

kilogram (kilo- + gram) (znak kg) mjerna jedinica mase, osnovna je jedinica SI; definiran međunarodnom ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|