Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

kilogram

kilogram (kilo- + gram) (znak kg) mjerna jedinica mase, osnovna je jedinica Međunarodnoga sustava jedinica; ...

kilopond

kilopond (kilo- + pond) (znak kp), zastarjela mjerna jedinica sile u Tehničkom sustavu, decimalni višekratnik ...

kilovat

kilovat (kilo- + vat) (znak kW), decimalni višekratnik mjerne jedinice snage, vrijednosti kW = 1000 W. ...

kilovatsat

kilovatsat (kilo- + vat + sat) (znak kWh), decimalni višekratnik mjerne jedinice energije i rada, vrijednosti ...

kiri

kiri (po supruzima M. Skłodowskoj-Curie i P. Curieu; curie [kyʀi']; znak Ci), zastarjela mjerna jedinica ...

klafter

klafter (njem. Klafter) →  hvat ...

kn

kn (prema engl. knot: čvor, uzao), nenormirani znak za mjernu jedinicu čvor. ...

količina informacija

količina informacija (znak H), brojčana veličina koja se rabi pri obradbi i prijenosu informacija, određena ...

konduktancija

konduktancija (njem. Konduktanz, od lat. conducere: dovesti) (znak G), električna vodljivost, podrobnije, ...

konjska snaga

konjska snaga (znak KS), zastarjela mjerna jedinica snage, svojedobno određena radom od 75 kilopondmetara ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|