Struka metrologija, pronađeno natuknica: 431

atomska masena stalnica

atomska masena stalnica →  atomska jedinica mase ...

atto-

atto- →  ato- ...

B

B. 1. Drugo slovo hrvatske i drugih latiničnih abeceda. U glagoljici, bugarsko-makedonskoj i hrvatskoj, ...

badanj

badanj (starovisokonjem. budin < lat. butina). 1. Oveća drvena posuda. 2. Prastara mjerna jedinica ...

bajt

bajt (byte) (nenormirani znakovi B ili b), brojčana jedinica u računalnoj tehnici, označava broj znamenaka ...

bala

bala (tal. balla, iz franačkoga). 1. Svežanj, naramak, smotak (npr. sijena, platna). 2. Stara brojčana ...

Ballingov stupanj

Ballingov stupanj (po austrijsko-češkom kemičaru Karlu Josefu Napoleonu Ballingu, 1805–68), mjerna jedinica ...

bar (metrologija)

bar (grč. βάρος: težina) (znak bar), iznimno dopuštena mjerna jedinica tlaka izvan Međunarodnoga sustava ...

barel

barel (engl. < starofranc. baril: bačvica < pučkog lat. barriculus) (barrel, znak bbl), naziv mnogih ...

baril (više značenja)

baril ili barilo (tal. barile: bačvica < starofranc. baril < pučki lat. *bariculus). 1. Bačva, bačvica. 2. ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|