Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

kvazidecimalni predmetak

kvazidecimalni predmetak (kvazi- + srednjovj. lat. decimalis: desetični, decimalni) →  binarni predmetak ...

kvintal

kvintal (njem. Quintal < srednjovj. lat. quintale ili španj. quintal < arap. qinṭār: uteg od sto jedinica) ...

kW

kW, znak za mjernu jedinicu kilovat. ...

kWh

kWh, znak za mjernu jedinicu kilovatsat. ...

L

L. 1. Šesnaesto slovo hrvatske i jedanaesto latinske abecede, za likvidu /l/, silabičkoga imena el. ...

lakat

lakat. 1. U anatomiji (lat. cubitus), dio ruke na prijelazu nadlaktice u podlakticu. Koštanu osnovu ...

lanac

lanac. 1. U tehnici, niz gibljivo povezanih čeličnih elemenata koji, nalik užetu, služi za prijenos ...

lb

lb (prema lat. libra: rimska funta; vaga), znak za angloameričku mjernu jedinicu funta. (→  libra) ...

libra

libra (lat.: vaga), prastara mjerna jedinica mase, često istoznačnica za funtu, tijekom vremena različitih ...

lidar

lidar (akronim od engl. Light Detection and Ranging: svjetlosno zamjećivanje i klasifikacija), optički ...

|<  <  21 (22)  23  24  25  26  27  28  29  30  >  >|