Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

mikron

mikron (grč. μιϰρόν: malo, od μιϰρός: malen) (znak μ), zastario naziv decimalne mjerne jedinice mikrometar, ...

mili-

mili- (franc. milli-, prema lat. mille: tisuća) (znak m), predmetak za tvorbu naziva nižekratnika decimalnih ...

milimetar žive

milimetar žive ili milimetar živina stupca (znak mmHg), stara mjerna jedinica tlaka, danas iznimno ...

milja

milja (lat. milia, mn. od mille: tisuća), naziv mnogih, vrlo različitih mjernih jedinica duljine. Podrijetlo ...

min

min, znak mjerne jedinice minuta. ...

mina (metrologija)

mina (lat. < grč. μν8118), antička mjerna jedinica mase, iznosila je 1/60 ili 1/50 talenta; približne je ...

mirija-

mirija- (prema grč. μυριάς: deset tisuća) (znak M), zastario predmetak za tvorbu naziva decimalnog višekratnika ...

mjera

mjera. 1. Tijelo, uređaj ili tvar kojima se ostvaruje neka fizikalna veličina koja služi kao mjerna ...

mjerenje

mjerenje, određivanje vrijednosti neke mjerne veličine tj. određivanje broja koji pokazuje koliko puta ...

mjerilo

mjerilo. 1. Naprava (također zvana mjerni instrument ili mjerni uređaj) kojom se obavlja mjerenje, ...

|<  <  21  22  23  24  25 (26)  27  28  29  30  >  >|