Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

oka

oka (tur. okka < arap. ūqiyya < grč. οὔγϰια < lat. uncia), stara mjerna jedinica obujma, rabila se u ...

okta

okta (prema lat. octo: osam), brojčana jedinica apsolutne razine Δa visine tona u akustici, određene ...

oktava

oktava (lat. octava: osma). 1. Interval između bilo kojih dviju zvučnih frekvencija kojih je odnos ...

oktet

oktet (njem. Oktett < tal. ottetto, prema lat. octo: osam). 1. U glazbi, naziv za komornu skladbu za ...

om

om (po G. S. Ohmu) (ohm; znak Ω), mjerna jedinica električnoga otpora, izvedena je jedinica SI. Određen ...

omega

omega (grčki ὦ μέγα, 61889 méga: veliko, tj. dugo o; Ω, ω). 1. Dvadeset četvrto slovo grčkog alfabeta, ...

Opća konferencija za utege i mjere

Opća konferencija za utege i mjere (franc. Conférence Générale des Poids et Mesures, akronim CGPM), ...

osvijetljenost

osvijetljenost (svjetlosna izloženost ili ekspozicija) (znak Hs), fotometrijska fizikalna veličina koja ...

osvjetljenje

osvjetljenje (iluminancija) (znak Es), fotometrijska fizikalna veličina kojom se opisuje upadanje svjetlosti ...

ounce

ounce [ạuns] (engl.) →  funta ...

|<  <  21  22  23  24  25  26  27  28  29 (30)  >  >|