Struka metrologija, pronađeno natuknica: 431

barn

barn (engl.), stara mjerna jedinica ploštine, vrijednosti 10–28 m2; rabila se u nuklearnoj fizici za ...

barrel

barrel (engl.) →  barel ...

baud

baud (franc.) →  bod ...

Baumé Antoine

Baumé [bomẹ'], Antoine, francuski kemičar i farmaceut (Senlis, Oise, 26. II. 1728 – Pariz, 15. X. 1804). ...

Bauméov stupanj

Bauméov stupanj [bomẹ'~] ili bome (po Antoineu Bauméu) (znak °Bé), stara mjerna jedinica Bauméove areometarske ...

baždarenje

baždarenje (tur. bacdar < perz. bāğdār, bāždār: carinik, prema bāǧ, bāž: danak, carina i -dār od glagola ...

Bd

Bd, znak za mjernu jedinicu bod. ...

becquerel

becquerel →  bekerel ...

bekerel

bekerel (međunarodni naziv becquerel, po Antoineu Henriju Becquerelu) (znak Bq), mjerna jedinica aktivnosti ...

bel

bel (prema Alexanderu Grahamu Bellu) (znak B), brojčana mjerna jedinica razine određene fizikalne veličine ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|