Struka metrologija, pronađeno natuknica: 431

unificirana atomska jedinica mase

unificirana atomska jedinica mase ili dalton →  atomska jedinica mase ...

usklađeno svjetsko vrijeme

usklađeno svjetsko vrijeme →  utc ...

UTC

UTC (akronim prema engl. Coordinated Universal Time: usklađeno svjetsko vrijeme), međunarodno dogovoreno ...

uteg

uteg, tijelo određene mase koje služi za uravnoteženje neke naprave ili kao mjera mase mjernoga uređaja. ...

V

V. 1. Dvadeset i osmo slovo hrvatske abecede za labiodentalni sonant /v/, silabičnoga imena ve. Istoga ...

VA

VA, znak za mjernu jedinicu voltamper. ...

vagan

vagan (mjerov), stara domaća mjerna jedinica obujma, mjesno i vremenski različitih vrijednosti, na primjer: ...

vagon

vagon (engl. waggon < niz. wagen). 1. Željezničko vozilo bez vlastitoga pogona, namijenjeno prijevozu ...

var

var (kratica od voltamper, reaktivni; znak var ili VAr), iznimno dopuštena mjerna jedinica jalove (reaktivne) ...

vat

vat (međunarodni naziv watt, po Jamesu Wattu) (znak W), mjerna jedinica snage, izvedena mjerna jedinica ...

|<  < (41)  42  43  44