Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

VA

VA, znak za mjernu jedinicu voltamper. ...

vagan

vagan (mjerov), stara domaća mjerna jedinica obujma, mjesno i vremenski različitih vrijednosti, na primjer: ...

vagon

vagon (engl. waggon < niz. wagen). 1. Željezničko vozilo bez vlastitoga pogona, namijenjeno prijevozu ...

var

var (kratica od voltamper, reaktivni; znak var ili VAr), izvedena SI-jedinica jalove snage izmjenične ...

vat

vat (po J. Wattu; watt) (znak W), mjerna jedinica snage, izvedena SI-jedinica, definirana snagom kojom ...

vatsat

vatsat (znak Wh), složena mjerna jedinica energije, vrijednosti Wh = 3600 J; njezini se decimalni višekratnici ...

veber

veber (po W. Weberu; weber) (znak Wb), mjerna jedinica magnetskoga toka, izvedena SI-jedinica. Definiran ...

vjedro

vjedro →  akov ...

volt

volt (znak V), mjerna jedinica električnoga potencijala, napona i elektromotorne sile, izvedena jedinica ...

voltamper

voltamper (znak VA), izvedena SI-jedinica prividne snage izmjenične struje, tj. VA = W. (→  var; vat) ...

|<  < (41)  42  43