Struka metrologija, pronađeno natuknica: 426

VA

VA, znak za mjernu jedinicu voltamper. ...

vagan

vagan (mjerov), stara domaća mjerna jedinica obujma, mjesno i vremenski različitih vrijednosti, na primjer: ...

vagon

vagon (engl. waggon < niz. wagen). 1. Željezničko vozilo bez vlastitoga pogona, namijenjeno prijevozu ...

var

var (kratica od voltamper, reaktivni; znak var ili VAr), izvedena SI-jedinica jalove snage izmjenične ...

vat

vat (međunarodni naziv watt, po Jamesu Wattu) (znak W), mjerna jedinica snage, izvedena mjerna jedinica ...

vatsat

vatsat (znak Wh), složena mjerna jedinica energije, vrijednosti Wh = 3600 J; njezini se decimalni višekratnici ...

veber

veber (međunarodni naziv weber, po Wilhelmu Weberu) (znak Wb), mjerna jedinica magnetskoga toka, izvedena ...

vjedro

vjedro →  akov ...

volt

volt (po Alessandru Volti) (znak V), mjerna jedinica električnoga potencijala, električnoga napona i ...

voltamper

voltamper (znak VA), izvedena SI-jedinica prividne snage izmjenične struje, tj. VA = W. (→  var; vat) ...

|<  < (41)  42  43