Struka novinstvo, pronađeno natuknica: 374

Falk Miksa

Falk [fαlk], Miksa (Maximilian), madžarski publicist i političar (Pešta, 7. X. 1828 – Budimpešta, 10. IX. 1908). ...

Fallaci Oriana

Fallaci [fal:a'či], Oriana, talijanska novinarka i književnica (Firenca, 29. VI. 1930 – Firenca, 15. IX. 2006). ...

Feral Tribune

Feral Tribune [~ tri'bju:n], hrvatski političko-satirični tjednik koji je izlazio u Splitu od lipnja ...

Feržin Mate

Feržin, Mate, gradišćanskohrvatski novinar (Pajngrt, njemački Baumgarten, 9. II. 1900 – Rasporak, njemački ...

Fest Joachim

Fest [fεst], Joachim, njemački novinar i publicist (Berlin, 8. XII. 1926 – Kromberg, 11. IX. 2006). ...

Figaro Le

Figaro, Le [ləfigaʀọ'], pariški dnevnik, osnovan 1826. kao satirički tjednik. Od 1866. dnevnik; na početku ...

Fijačko Krešimir

Fijačko, Krešimir, hrvatski novinar (Zagreb, 21. III. 1943 – 22. V. 2022). Studirao na Filozofskom fakultetu ...

fleš

fleš (engl. flash: bljesak). 1. U tehnici →  bljeskalica. 2. U novinarstvu, kratka prva vijest o nekom ...

Foretić Dalibor

Foretić, Dalibor, hrvatski novinar i kazališni kritičar (Šibenik, 13. I. 1943 – Zagreb, 1. XI. 2001). ...

fotoreportaža

fotoreportaža (foto- + reportaža), popularan oblik novinarskog izražavanja; sastoji se od skladnog sklopa ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|