Struka novinstvo, pronađeno natuknica: 374

Dimbleby Richard

Dimbleby [di'mbləbi], Richard, britanski novinar (Richmond, 25. V. 1913 – London, 22. XII. 1965). Jedan ...

Dow Charles Henry

Dow [dạu], Charles Henry, američki novinar (Sterling, Connecticut, 6. XI. 1851 – Brooklyn, New York, ...

Duncan David Douglas

Duncan [dʌ'ŋkən], David Douglas, američki fotoreporter (Kansas City, 23. I. 1916 – Grasse, Francuska, ...

Džeba Krešimir

Džeba, Krešimir, hrvatski novinar i publicist (Dubrovnik, 27. VIII. 1935 – Graz, 11. III. 1993). Novinarstvom ...

Đurinović Tomo

Đurinović, Tomo, hrvatski novinar (Kumbor kraj Herceg-Novog, 31. X. 1923 – Zagreb, 8. I. 1986). Jedan ...

Eckstein Gustav

Eckstein [ε'kštain], Gustav, austrijski novinar (Beč, 19. II. 1875 – Zürich, 27. VII. 1916). Nakon studija ...

Economist The

Economist, The [δi: ikɔ'nəmist], britanski poslovni tjednik. Pokrenuo ga je 1843. britanski poduzetnik ...

Eisenstaedt Alfred

Eisenstaedt [ại'zənstæ:t], Alfred, američki fotoreporter njemačkoga podrijetla (Dirschau, Pruska, danas ...

elektroničko novinarstvo

elektroničko novinarstvo, izraz koji se prvotno koristio za novinarstvo u elektroničkim medijima (radio ...

Express L’

Express, L’ [lεkspʀε's], jedan od vodećih francuskih političkih tjednika. Osnovali su ga 1953. Jean-Jacques ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|