Struka nuklearna tehnika, pronađeno natuknica: 13

termonuklearni reaktor

termonuklearni reaktor, uređaj u kojem se odvija kontrolirana nuklearna fuzijska reakcija (→  fuzija). ...

transmutacija

transmutacija (lat. transmutatio). 1. Promjena, preinaka, preobrazba, pretvorba. 2. U kemiji i fizici, ...

transuranijski elementi

transuranijski elementi (transurani), kemijski elementi kojima je atomski broj veći od 92, tj. veći ...

|<  1 (2)