Struka paleontologija, pronađeno natuknica: 169

arheopteris

arheopteris (arheo- + πτερίς: paprat) (Archaeopteris), primitivna, vrlo raširena fosilna paprat iz gornjega ...

arheornites

arheornites (arheo- + grč. ὄρνıς: ptica) (Archaeornithes), podrazred praptica iz gornje jure, kojemu ...

arhosauri

arhosauri (arh- + grč. σaῦρος: gušter) (Archosauria), uglavnom fosilna skupina organizama (podrazred) ...

arijetites

arijetites (lat. aries, genitiv arietis: ovan) (Arietites), veliki evolutni amonit donje jure s promjerom ...

artefakti

artefakti (lat. arte factum: vješto ili umjetno načinjeno), kameno oruđe i oružje ljudskih predaka ...

artropoda

artropoda (artro- + -pod) (isto što i člankonošci: Arthropoda), simetrični organizmi segmentirana tijela, ...

Australopithecus

Australopithecus [~pite:'kus] (novolat.) →  australopitek ...

badenska glina

badenska glina, sivoplavi, glinoviti sediment iz dubljih dijelova (50 do 100 m) miocenskog mora, s bogatom ...

belemniti

belemniti (grč. βέλεμνον: koplje) (Belemnitida), fosilni predstavnici izumrlih glavonožaca, srodnih ...

belerofon

belerofon (Bellerophon), izumrli, najčešće paleozojski bilateralno simetričan puž. Često se pojavljuje ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >