Struka paleontologija, pronađeno natuknica: 169

holostei

holostei (hol- + grč. ὀστέον: kost) (Holostei), ribe koštunjače (okoštali skelet) s vrhuncem razvoja ...

hondrihties

hondrihties (grč. χόνδρος: hrskavica + ἰχϑύς: riba) (Chondrichthyes), razred riba s hrskavičnim skeletom, ...

hondrostei

hondrostei (grč. χόνδρος: hrskavica + ὀστέον: kost) (Chondrostei), ribe koštunjače, okoštala skeleta, ...

Hottinger Lucas

Hottinger [hɔ'tiŋəɹ], Lucas, švicarski mikropaleontolog (Düsseldorf, Njemačka, 25. II. 1933 – Basel, ...

Hyracotherium

Hyracotherium [hirakote:'ri·um] (grč. ὕραξ, genitiv ὕραϰος: miš + -terij) (hirakoterij; Eohippus), ...

iguanodon

iguanodon (iguana + grč. ὀδούς, genitiv ὀδόντος: zub), izumrli rod fosilnih gmazova iz skupine dinosaura ...

ihnologija

ihnologija (grč. ἴχνος: stopa, trag + -logija), znanost koja proučava životinjske i biljne tragove. ...

ihtiologija

ihtiologija (ihtio- + -logija), dio zoologije koji proučava ribe. Prvi ihtiološki zapisi Aristotelovi ...

ihtiornis

ihtiornis (grč. ἰχϑύς: riba + ὄρνıς: ptica) (Ichthyornis), fosilna ptica dugačka 20-ak cm iz reda izumrlih ...

ihtiostega

ihtiostega (ihtio- + grč. στέγη: krov, pokrivač) (Ichthyostega), rod izumrlih najprimitivnijih vodozemaca ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >