Struka povijest, hrvatska, pronađeno natuknica: 2201

A Cutheis

A Cutheis [~ ku'teis] →  cutheis ...

Aba

Aba, srednjovjekovno ugarsko pleme čiji su pojedini ogranci imali posjede u Baranjskoj i Virovitičkoj ...

abdikacija

abdikacija (lat. abdicatio), službeno odreknuće od nekog položaja, dostojanstva, časti, prava. Pojam ...

Abjanić Ilija

Abjanić, Ilija, hrvatski političar, liječnik i jezikoslovac (Stari Mikanovci, 10. VI. 1868 – Vinkovci, ...

Accurti

Accurti [ak:u'~], građanska obitelj, podrijetlom iz Italije. Potkraj XVIII. st. naselila se u Rijeci ...

Accurti Dragutin

Accurti [ak:u'~], Dragutin, hrvatski političar (Senj, 1829 – Zagreb, 7. VIII. 1885). Godine 1846. spremao ...

Acta Croatica

Acta Croatica [a:'kta kro·a:'tika] (Hrvatski spomenici, Listine hrvatske), zbirka hrvatskih srednjovjekovnih ...

Adamček Josip

Adamček, Josip, hrvatski povjesničar (Vuka kraj Osijeka, 13. III. 1933 – Zagreb, 25. XII. 1995). Studij ...

Adamić Ljudevit Andrija

Adamić, Ljudevit Andrija (Adamich, Ludovico Andrea, Ludovik), hrvatski trgovac i promicatelj gospodarskog ...

Adamović Čepinski

Adamović Čepinski, hrvatska plemićka obitelj. Potječu vjerojatno iz Bosne, odakle su se preselili u ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|