Struka povijest, hrvatska, pronađeno natuknica: 2198

Baljkas Ivo

Baljkas, Ivo, hrvatski političar i novinar (Šibenik, 28. V. 1892 – Zagreb, 14. III. 1977). Rano pristupio ...

ban

ban (banus), najviši državni dužnosnik u Hrvatskoj i Slavoniji do 1921., srednjovjekovnoj Bosni i srednjovjekovnim ...

Banac Ivo

Banac, Ivo, hrvatski povjesničar i esejist (Dubrovnik, 1. III. 1947 – Zagreb, 30. VI. 2020). Od 1959. ...

banderij

banderij (srednjovj. lat. banderium: barjak, zastava i banda: naoružana skupina od gotskog bandwa: znak, ...

Bánffy

Bánffy [ba:'nfi] (Banić), plemićka obitelj, grana plemićkoga roda Hahót. Podrijetlom iz Tiringije. Potkraj ...

Bánffy Nikola I.

Bánffy [ba:'nfi], Nikola I., hrvatski ban (?, početak XIV. st. – ?, 1356). Mladost proveo na dvoru kralja ...

Banićević Jakov

Banićević, Jakov (Bannisius, de Bannissis, Baničević, Banić, Bannisio), hrvatski humanist i diplomat ...

Banovina

Banovina (također Banska krajina, Banska zemlja i Banija), područje jugozapadno od Siska u sastavu Sisačko-moslavačke ...

banovina

banovina (banat), područje pod banovom upravom. U širem smislu, može biti identična kraljevstvu (npr. ...

Banovina Hrvatska

Banovina Hrvatska, oblik teritorijalne samouprave glavnine hrvatskih krajeva u Kraljevini Jugoslaviji ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|