Struka povijest, hrvatska, pronađeno natuknica: 2198

banovština

banovština (banovšćina, banšćina), daća koja se u starije doba javlja kao otkup banova prava na ugošćenje. ...

Banska konferencija

Banska konferencija, ustanova što ju je Hrvatski sabor utemeljio 1685. ovlastivši bana da u slučaju ...

Banska krajina

Banska krajina, povijesni naziv za obrambeno područje između Kupe, Save i Une, od Karlovca do Ivanić-Grada. ...

Banska vlada

Banska vlada, upravno tijelo koje je za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju utemeljeno naredbom bečkoga ...

banski namjesnik

banski namjesnik (namjesnik banske časti, latinski locumtenens banalis/bani), vršitelj dužnosti bana, ...

Bansko vijeće

Bansko vijeće, visoko upravno tijelo s ovlastima izvršne vlasti u Hrvatskoj, banska vlada. Prvi se put ...

Banj

Banj, selo uz obalu istoimene uvale na sjeverozapadnome dijelu otoka Pašmana, 193 st. (2011). Tradicionalne ...

Banjavčić Ivan

Banjavčić, Ivan, hrvatski političar i dobrotvor (Barilović kraj Karlovca, 29. V. 1843 – Heidelberg, ...

Bapska

Bapska, selo u Srijemu, 13 km jugozapadno od Iloka; 928 st. (2011). Leži na krajnjim zapadnim padinama Fruške ...

Barada Miho

Barada, Miho, hrvatski povjesničar (Seget kraj Trogira, 16. III. 1889 – Zagreb, 9. VII. 1957). Studij ...

|<  <  11  12  13 (14)  15  16  17  18  19  20  >  >|