Struka povijest, hrvatska, pronađeno natuknica: 2183

Vukovar

Vukovar, grad, pristanište na Dunavu i sjedište Vukovarsko-srijemske županije, Srijem; 26 716 st. (2011). ...

Vuković Stjepan (1813-1871)

Vuković, Stjepan, hrvatski političar (Varaždin, 1813 – Topusko, 1871). Bio je župnik u Ivancu 1838–68., ...

Vukovska županija

Vukovska županija, srednjovjekovna županija u današnjoj istočnoj Slavoniji, u izvorima poznata kao comitatus ...

Vulović Srećko

Vulović, Srećko, hrvatski povjesničar (Perast, 15. VIII. 1840 – Kotor, 8. XI. 1900). Završio je bogosloviju ...

Zablaće

Zablaće, dio Šibenika na obali Šibenskoga kanala, 9 km jugozapadno od središta grada. Prvi se put spominje ...

Zabok

Zabok, grad u Hrvatskome zagorju, 19 km južno od Krapine; 2701 st. (2011). Leži na desnoj obali rječice ...

Zach Franjo

Zach [zah], Franjo (František), češki političar (Olomouc, 19. IV. 1807 – Brno, 2. I. 1892). Završivši ...

Začretje

Začretje →  sveti križ začretje ...

Zadar

Zadar, grad i luka u sjevernoj Dalmaciji, sjedište Zadarske županije; 71 471 st. (2011) Smještaj ...

Zadarska rezolucija

Zadarska rezolucija, izjava koju su 17. X. 1905. u Zadru potpisali srpski narodni zastupnici i predstavnici ...

|<  < (211)  212  213  214  215  216  217  218  219