Struka povijest, hrvatska, pronađeno natuknica: 2197

Antunović Aljmaški

Antunović Aljmaški, hrvatska plemićka obitelj. Plemićki status i pridjevak Aljmaški, koji je 1698. od ...

Antunović Ivan

Antunović, Ivan, hrvatski biskup, pisac i preporoditelj (Kunbaja kraj Bácsalmása, Madžarska, 19. VI. 1815 ...

Appel Ivan Nepomuk

Appel [apl], Ivan Nepomuk (von Appel, Johann), austrougarski general, zemaljski poglavar Bosne i Hercegovine ...

apsolutizam

apsolutizam (njem. Absolutismus, franc. absolutisme, od. lat. absolutus: neograničen), neograničena ...

Arbanasi

Arbanasi, četvrt sa statusom mjesnog odbora u jugoistočnome dijelu Zadra. Prvobitno naselje Arbanasi ...

Archeografo triestino

Archeografo triestino [arkeɔ'grafo ~ti'~], časopis. Pokrenuo ga 1829. u Trstu Domenico Rossetti u izdanju ...

Archivio storico per la Dalmazia

Archivio storico per la Dalmazia [arki'vio stɔ'riko ~ ~ dalma'cia], talijanski mjesečni časopis; izlazio ...

Aristodije

Aristodije, slikar i zlatar (?, druga polovica XII. st. – ?, prva polovica XIII. st.). Sin Grka Zorobabela ...

Arkanđel

Arkanđel (također Arkandel), priobalni nenaseljeni otočić sjeverozapadno od otoka Maloga Drvenika; 0,47 km2. ...

Arkiv za pověstnicu jugoslavensku

Arkiv za pověstnicu jugoslavensku, povijesni časopis pokrenut u Zagrebu 1851. Tiskan u Gajevoj tiskari ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|