Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 731

orden

orden (njem. Orden < lat. ordo: red) →  odlikovanja ...

Orden podvezice

Orden podvezice (engl. The Order of the Garter), najviše englesko (i britansko) odličje. Utemeljio ga ...

oreol

oreol (rus. oreol < franc. auréole < lat. [corona] aureola: zlatan [vijenac]) →  aureola ...

origami

origami (jap., od ori: savijanje + gami: papir), japanska tehnika ovijanja i presavijanja papira koja ...

Orijent

Orijent (lat. Oriens, od oriens, genitiv orientis: koji se rađa, izlazi; istok), pojam kojim se od antike ...

ormar

ormar (lat. armarium), predmet pokućstva, uglavnom od drva, u obliku vertikalnoga sanduka s drvenim ...

ornat

ornat (lat. ornatus: odjeća; ures), službena svečana odjeća, tradicijom zadržana za posebne događaje. ...

ostruga

ostruga (mamuza), metalna naprava pričvršćena na jahačevu obuću kojom on podbada konja. Jednostavna ...

osuarij

osuarij (kasnolat. ossuarium, prema lat. os, genitiv ossis: kost), spremište za mrtvačke kosti. (→  kosturnica) ...

ožujak

ožujak, hrvatsko ime za treći mjesec gregorijanskoga kalendara. Taj se mjesec, kao i u većini europskih ...

|<  < (51)  52  53  54  55  56  57  58  59  60  >  >|