Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 730

rikša

rikša (prema jap. jinrikisha, od jin: čovjek + riki: snaga + sha: vozilo), laka dvokolica koju (obično ...

Rismondo Vladimir

Rismondo, Vladimir, hrvatski povjesničar (Makarska, 11. IX. 1902 – Split, 8. I. 1994). Studirao povijest, ...

riznica

riznica, prvotno spremište za rize (staroslavenski naziv za haljine); poslije naziv za blagajnu, odnosno ...

rog

rog. 1. U zoologiji →  rogovi 2. Kao simbol snage, moći i obilja rog se nalazi na mnogobrojnim likovnim ...

romantika

romantika (franc. romantique) →  romantizam ...

romantizam

romantizam (francuski romantisme), intelektualna orijentacija, tendencija, pokret i razdoblje u europskoj ...

Roš hašana

Roš hašana (hebr. rô’š ha-šānāh: nova godina), u židovstvu, Nova godina. Slavi se 1. i 2. tišrija (rujan–listopad) ...

Roš hodeš

Roš hodeš (hebr. rô’š ḥôdeš: početak mjeseca, mlađak), židovski polublagdan o mlađaku. U talmudsko su ...

Rotary Club

Rotary Club [r61595u'təri klʌb], klub poslovnih ljudi i osoba tzv. slobodnih zanimanja, učlanjenih u udrugu ...

Royal Society

Royal Society [r61531iəl səsạiə'ti] (Kraljevsko društvo; puni naziv Royal Society of London for Improving ...

|<  < (61)  62  63  64  65  66  67  68  69  70  >