Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 731

Saint-Laurent Yves

Saint-Laurent [s63338lɔʀ8118'], Yves, francuski modni kreator (Oran, Alžir, 1. VIII. 1936 – Pariz, 1. VI. 2008). ...

salta

salta (tal.: skoči!), naziv za igru na dasci (sa 100 crnih i bijelih polja) za dva igrača. Svaki igrač ...

samar (sedlo)

samar (novogrč. σαμάρι < srednjogrč. σαγμάριον), tovarno sedlo. Prenosi pritisak tereta jednolično na ...

sauna

sauna (fin.), prostorija obložena drvom u kojoj se vodena para stvara izlijevanjem vode na užarenu kamenu ...

sceptar

sceptar (lat. sceptrum < grč. σϰῆπτρον: štap; žezlo) (skeptar, skiptar), simbol vladarske časti i vlasti. ...

seppuku

seppuku (jap.), ritualno samoubojstvo japanskih samuraja. Jedan od ključnih elemenata samurajskoga kodeksa ...

septembar

septembar (lat. september: sedmi mjesec stare godine koja je počinjala mjesecom martom) →  rujan ...

siječanj

siječanj, hrvatsko pučko ime (praslavenskoga podrijetla) za prvi mjesec gregorijanskoga kalendara; naziva ...

sinonimi

sinonimi (prema grč. συνώνυμος: istoimen, koji je istoga imena). 1. U lingvistici, termin koji se odnosi ...

sir (titula)

sir [sə:] (engl. < starofranc. sire: feudalni gospodar < lat. senior: stariji), naslov koji u Ujedinjenom ...

|<  <  61  62 (63)  64  65  66  67  68  69  70  >