Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 731

šeik

šeik (tur. şeyh < arap. šayẖ), naslov koji u arapskim zemljama označuje seoskoga poglavara, poglavicu ...

šekel

šekel (hebr. šeqel: novčić), u antici, na Bliskom istoku, jedinica mase za srebro; služila je kao mjerilo ...

šerif (naslov)

šerif (arap. šarīf: plemenit, častan), u Arapa, počasni naslov uglednoga ratnika ili plemenitaša; također ...

šešir

šešir, pokrivalo za glavu koje se sastoji od tzv. glave u obliku kupole, čunja, tuljka ili zvona i oboda ...

ševal

ševal (tur. şevval < arap. šawwāl), deseti mjesec islamskoga kalendara. ...

Šik Lavoslav

Šik (Schick), Lavoslav, kulturni djelatnik (Beč, 27. XI. 1881 – Jasenovac, 1943). Odvjetnik, bavio se ...

šin

šin →  sin ...

šlep

šlep (njem. Schleppe). 1. Povlaka ili skut na ženskoj haljini koji se vuče po podu. Potječe iz feudalnog ...

šljem

šljem (praslavenski iz pragermanskoga) →  kaciga ...

španjolska čizma

španjolska čizma, srednjovjekovna naprava za mučenje u koju bi se ukliještila noga od koljena do gležnja ...

|<  <  61  62  63  64  65  66 (67)  68  69  70  >