Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 731

šubara

šubara (od sveslav. šuba: haljina podstavljena krznom < srednjovisokonjem. Schube: kožuh), krznena kapa ...

šudra

šudra (sanskrtski śūdra: sluga, bezemljaš), u tradicionalnom brahmanističkom društvenom sustavu pripadnik ...

tabakera

tabakera (tal. tabacchiera, od tabacco < španj. tabaco: duhan), kutija za duhan ili cigarete. ...

tabula rasa

tabula rasa [ta'~ ra:'za] (latinski: ostrugana, izbrisana ploča). 1. U antičkom Rimu, vrsta tabulae ...

tabulae ceratae

tabulae ceratae [ta'bule cera:'te] (lat.: povoštene tablice), u antičkom Rimu, kvadratne obrubljene ...

taksi

taksi (engl. taxi, kraći oblik za taxicab, skraćeno od taximeter cab: vozilo s taksimetrom), osobni ...

talon

talon (franc.). 1. U kartaškim igrama, ostatak karata nakon dijeljenja. 2. U ekonomiji, poseban kupon ...

tamjan

tamjan (grč. ϑυμίαμα) (lat. tus, također kâd), mirisna smola nekih grmova, ponajviše iz roda Boswellia, ...

tamuz

tamuz (hebr. tammûz, od akadskog duuzu), deseti mjesec židovske građanske godine (a četvrti vjerske). ...

tandem

tandem (engl., od lat. tandem: napokon, najposlije), isprva naziv za natkrivena kola što su ih vukla ...

|<  <  61  62  63  64  65  66  67 (68)  69  70  >